Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายก้องทภพ แก้วศรี
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

ผู้พัฒนาเว็ปกลุ่มกฎหมายและคดี

นายก้องทภพ แก้วศรี
นิติกรชำนาญการพิเศษ