Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

แผนการจัดการศึกษา

สารสนเทศ 2560

ทำเนียบสถานศึกษา 60

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

คู่มือประชาชน

E-Office สพฐ.

Tepe Online

Obec Awards

link สารสนเทศ

ห้องเรียนกีฬา

สารสนเทศเพื่อการประเมินผล

อ่านเถิดเด็กไทย


แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ เขียนโดย บุคคล 22
การสำรวจข้อมูลผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ เขียนโดย บุคคล 35
การทดสอบครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 เขียนโดย บุคคล 56
ประชาสัมพันธ์มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เขียนโดย นิเทศฯ 28
การศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 เขียนโดย PR.นนท์2 90
การจัดกิจกรรม Thailand STEM Festival 2017 เขียนโดย PR.นนท์2 57
การประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 เขียนโดย PR.นนท์2 25
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เขียนโดย PR.นนท์2 41
แจ้งคณะวิทยากรประชุมเตรียมการโครงการ DLIT เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 80
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 เขียนโดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 104

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

รักษาการผู้บริหาร

แนะนำ สพป.นบ.2

วารสารครูประถมนนท์ 2

ลิงค์น่าสนใจ

 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน