Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เข้าสู่ระบบ

แผนการจัดการศึกษา

สารสนเทศ 2560

รายงานการดำเนินงาน

ทำเนียบสถานศึกษา 60

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

คู่มือประชาชน

E-Office สพฐ.

Tepe Online

Obec Awards

อ่านเถิดเด็กไทย

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ "คณะครุศาสตร์วิจย 2561/NACE 2018 : สร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" เขียนโดย PR.นนท์2 34
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสุขภาพ จิตใจและจิตสำนึก เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ในยุคประเทศไทย 4.0 เขียนโดย PR.นนท์2 45
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลโรงเรียนเพื่อเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬา เขียนโดย นิเทศฯ 66
ประชาสัมพันธ์โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 37 เขียนโดย PR.นนท์2 81
การสรรหา/คัดเลือกกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2560 เขียนโดย PR.นนท์2 78
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน งบ อบจ.นนทบุรี เขียนโดย นโยบายและแผน 110
การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561 เขียนโดย กลุ่ม สจ. 68
ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฎศิลป์ รุ่นที่ 4 เขียนโดย นิเทศฯ 37
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เขียนโดย บุคคล 39
คัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี 2561 เขียนโดย กลุ่ม สจ. 40

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

วารสารครูประถมนนท์ 2

เว็บไซต์หน่วยงาน

ลิงค์น่าสนใจ

 

 

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ

ห้องเรียนกีฬา