Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันที่ 10 เมษายน 2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 13
วันที่ 9 เมษายน 2562 ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดนนทบุรี เขียนโดย อำนวยการ 13
ประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 18
วันที่ 26 มีนาคม 2562 ประชุมบุคลากร สพป.นนทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 3/2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 37
ประชุมผู้บริหาร สพป.นนทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 3/2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 34
การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 138
วันที่ 8 มีนาคม 2562 เปิดงาน "มหกรรมนิทรรศการวิขาการนักเรียนเปิดบ้านบางโค" BK OPENHOUSE เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 38
วันที่ 8 มีนาคม 2562 เปิดบ้านวิชาการ Open House "สืบสานงานอาชีพ เสริมสร้างองค์ความรู้ คู่วิถีไทย" ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 40
วันที่ 8 มีนาคม 2562 เปิดงาน Lump Open House ปีการศึกษา 2561 ภายมต้หัวข้อ "การศึกษา คือการพัฒนาคุณภาพชีวิต" เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 43
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 63

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

วารสารครูประถมนนท์ 2

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ