Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

ประเมินความพึงพอใจ

เข้าสู่ระบบ

เอกสารหน่วยงาน

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Tepe Online

Obec Awards

จัดการผลการเรียน

PrReport@non2

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันที่ 18 มีนาคม 2563 โครงการพัฒนาบุคลากรฯ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 20
วันที่ 11 มีนาคม 2563 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเพรางาย เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 23
วันที่ 11 มีนาคม 2563 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 23
วันที่ 11 มีนาคม 2563 ประเมินวิทยฐานะผอ.โรงเรียนวัดลากค้อน เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 24
วันที่ 11 มีนาคม 2563 รายการพุธเช้าครั้งที่ 10/2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 26
วันที่ 10 มีนาคม 2563 สพป.นนทบุรี เขต 2 ลด ละ เลิก สร้างวัฒนธรรมไม่ทิ้งขยะ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 23
วันที่ 10 มีนาคม 2563 โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 21
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 23
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2563 งาน Lumpo Open House ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 25
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 16
วันที่ 4 มีนาคม 2563 ศูนย์สอบอำเภอบางบัวทอง เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 23
วันที่ 4 มีนาคม 2563 ศูนย์สอบอำเภอบางใหญ่ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 21
วันที่ 2 มีนาคม 2563 ศึกษานิเทศก์ใหม่ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 29
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ต้อนรับ ดร.ดุจดาว โตบางป่า เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 54
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจสนามสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนรอบคัดเลือกระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 10 กลุ่ม เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 24
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดบ้านวิชาการ (Open House) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 22
ประธานเปิดงานวิชาการ “โพธิ์บ้านอ้อยนิทรรศ เพื่อพัฒนาเด็กไทยสู่ยุค 4.0” (Open House) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 18
การแข่งขันกีฬา “บางใหญ่กัลยาณมิตร ครั้งที่ 4” เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 26
ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน /ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 19
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมบุคลากร เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 36
วันที่ 12 กุมภาพันธ์2563 สอบRT เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 36
วันที่ 28 มกราคม 2563 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจำปี 2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 37
วันที่ 8 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 87
วันที่ 8 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 80
วันที่ 8 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดเชิงเลน เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 82
วันที่ 8 มกราคม 2563 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 83
วันที่ 6 มกราคม 2563 โรงเรียนผาสุกมณีจักร เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 83
วันที่ 6 มกราคม 2563 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 64
วันที่ 6 มกราคม 2563 โรงเรียนคลองเกลือ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 65
วันที่ 9 มกราคม 2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 69
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เปิดร้านสวัสดิการ สพป.นนทบุรี เขต 2 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 69
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ประชุมบุคลากร เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 52
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 43
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 59
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 51
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวัดศรีราษฎร์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 57
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวัดอินทร์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 57
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 56
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่(ดอนลาดตะค้าน) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 59
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 70
โครงการจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ" ประจำปี 2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 60
วันที่ 7 ธันวาคม 2562 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 68
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 7/2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 149
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 182
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 197
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล ”ไมตรีอุทิศ มินิมาราธอน “ครั้งที่ 2 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 207
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 136
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 114
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 วัดสวนแก้ว เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 93
2 พฤศจิกายน 2562 พิธีปิดการอบรม พร้อมมอบวุฒิบัตร เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 94
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 85
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 69
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 55
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอบางบัวทอง เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 628
ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 83
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 90
ถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 77
วันที่ 25 กันยายน 2562 ประเมินผู้บริหารโรงเรียนวัดอินทร์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 188
วันที่ 25 กันยายน 2562 ประเมินผู้บริหารโรงเรียนวัดโมลี เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 137
วันที่ 24 กันยายน 2562 ประเมินผู้บริหารโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 122
วันที่ 24 กันยายน 2562 ประเมินผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐบำรุง เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 146
วันที่ 20 กันยายน 2562 ร้อย ความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา 62 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 69
วันที่ 18 กันยายน 2562 ประเมินผู้บริหารโรงเรียนดีมีคุณภาพวัดตำหนักเหนือ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 60
วันที่ 18 กันยายน 2562 ประเมินผู้บริหารโรงเรียนดีมีคุณภาพโรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 80
วันที่ 17 กันยายน 2562 ประเมินผู้บริหารโรงเรียนแสงประเสริฐ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 82
วันที่ 17 กันยายน 2562 “การจัดการเรียนรู้ บูรณาการทักษะชีวิต และทักษะในการป้องกันตนเอง จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่” เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 145
วันที่ 17 กันยายน 2562 ประเมินผู้บริหารโรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 66
วันที่ 16 กันยายน 2562 ประเมินผู้บริหารโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 66
วันที่ 16 กันยายน 2562 ประเมินผู้บริหารโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 70
วันที่ 10 กันยายน 2562 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเพรางาย เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 421
วันที่ 10 กันยายน 2562ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 96
วันที่ 9 กันยายน 2562ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองพระพิมล เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 85
วันที่ 9 กันยายน 2562 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 82
วันที่ 3-5 กันยายน 2562 ประชุมสัมมนาผอ.เขต รองผอ.เขต เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 110
วันที่ 31 สิงหาคม 2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 99
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 91
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 การอบรมนักเรียนแกนนำเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปากเกร็ด เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 107
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 96
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดท่าเกวียน เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 163
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสุเหร่าเขียว เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 109
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 92
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเจริญรับอุปถัมภ์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 91
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 98
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงประเสริฐ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 85
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา ศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่าน – เขียน ของผู้เรียน และการผลิตสื่อสร้างสรรค์ “หนังสือนิทาน ป๊อปอัพ” เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 95
กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานทบุรี เขต 2 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 95
โครงการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร โดยนำคณะบุคลากรทางการศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ สวนป้าแกลบ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังห เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 39
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 พิธีเปิดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียน“ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน” เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 96
วันที่ 3 สิงหาคม 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาระเทคโนโลยี กุล่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 116
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ร่วมโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ และปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ภายใต้โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 42
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดลาดปลาดุก เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 151
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคล้ายสอนศึกษา เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 158
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเพรางาย เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 133
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 130
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 143
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดกลางเกร็ด เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 153
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดศาลากุล เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 204
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ประชุมผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 124
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 157
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบางรักใหญ่ (สายอักษรศรี) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 143

แนะนำ สพป.นบ.2