Get Adobe Flash player

กลุ่มภายใน

เอกสารหน่วยงาน

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Tepe Online

Obec Awards

จัดการผลการเรียน

PrReport@non2

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2563 ประชุมจัดทำแผนสพป.นนทบุรี เขต 2 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 2
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 13
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ประชุมรองผอ.เขต/ผอ.ศูนย์เครือข่าย/ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 9
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 พบนักศึกษาฝึกงาน เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 12
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 รับเกียรติบัตรม.ราม เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 17
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์วิชาชีพครู "พัฒนาครู สู่ครูมืออาชีพ" ประจำปี 2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 20
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนวัดคลองเจ้า เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 20
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 18
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 34
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ครั้งที่ 5/2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 22
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 31
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ยินดีต้อนรับ ดร.อรวรรณ แสงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 50
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 47
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 53
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 57
วันที่ 28 กันยายน 2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 77
วันที่ 25 กันยายน 2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 68
วันที่ 23 กันยายน 2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 64
รับมอบสื่อ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 77
วันที่ 10 กันยายน 2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 67
วันที่ 8 กันยายน 2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 80
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 114
วันที่ 2 กันยายน 2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 68
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 88
วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 121
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 75
17 สิงหาคม 2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 72
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 78
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 82
3 สิงหาคม 2563 การประมวลความรู้ฯ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 51
3 สิงหาคม 2563 ประชุมผู้บริหาร สพป.นนทบุรี เขต 2 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 65
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเจ้า เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 99
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 69
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 62
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนคล้ายสอนศึกษา เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 79
วันที่ 22 กรกฎาคม ประเมินผอ.โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 52
วันที่ 22 กรกฎาคม ประเมินผอ.โรงเรียนวัดบางรักใหญ่ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 51
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.นนทบุรี เขต 2 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 60
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมเขตสุจริต สพป.นนทบุรี เขต 2 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 59
วัันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 43
1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 80
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 รับผู้ตรวจราชการ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 58
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดภาคเรียน ที่ 1 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 93
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เปิดภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 78
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 70
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 86
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 โรงเรียนวัดศรีราษฎร์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 76
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 โรงเรียนวัดลากค้อน เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 90
วันที่ 22 มิถุนายน 2563 โรงเรียนวัดคลองเจ้า เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 71
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 พบข้าราชการครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 61
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 70
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนชุมชนวัดบางโค เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 82
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดคลองเจ้า เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 100
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดบางรักใหญ่ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 93
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียน(วัดอินทร์) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 84
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 91
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดไทรใหญ่ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 74
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษาฯ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 78
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนสมบูรณ์พัฒนา(2) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 77
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดกลางเกร็ด เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 61
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย (2) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 37
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 42
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง(2) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 37
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม(2) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 42
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 โรเงรียนบ้านดอนตะลุมพุก เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 45
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 42
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 55
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 83
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนคลองเกลือ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 76
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนสามัคคีวิทยา เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 53
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 65
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดอินทร์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 56
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 63
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะห์) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 46
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดบางรักใหญ่ (สายอักษรศรี) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 55
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 29
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนคล้ายสอนศึกษา เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 32
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 26
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 27
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 29
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 32
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 33
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 37
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 31
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนประชารัฐบำรุง เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 33
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 32
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดคลองเจ้า(แช่มชื่นราษฎร์บำรุง) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 38
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 38
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดเชิงเลน เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 43
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 44
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 49
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดลาดปลาดุก เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 39
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 44
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกูล) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 44
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 39
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนวัดอินทาราม (สงค์วอนอุทิศ) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 36
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 41
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 41
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนแสงประเสริฐ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 40
การจัดการเรียนการสอน DLTV ของโรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 61

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบรับ-ส่งหนังสือ

ประเมินความพึงพอใจ

รับเรื่อง

แนะนำ สพป.นบ.2