Get Adobe Flash player

กลุ่มภายใน

เอกสารหน่วยงาน

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Tepe Online

Obec Awards

จัดการผลการเรียน

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันที่ 12 มกราคม 2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 10
วันที่ 5 มกราคม 2564 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 17
วันที่ 4 มกราคม 2564 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 19
วันที่ 6 มกราคม 2564 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 19
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 22
วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 21
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ประชุมทางไกล เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 75
วันที่ 22 ธันวาคม นิเทศโรงเรียนวัดยอดพระพิมล เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 32
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นิเทศโรงเรียนบ้านคลองพระพิมล เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 28
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ , วัดตาล เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 28
วันที่ 21 ธันวาคม 2563นิเทศโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา, วัดลำโพ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 25
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 18
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นิเทศโรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 19
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 24
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 27
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 17
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 24
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 รับมอบคอมพิวเตอร์ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 22
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 25
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 24

ระบบจัดการเว็บไซต์

แนะนำ สพป.นบ.2

นโยบาย

ระบบรับ-ส่งหนังสือ

ประเมินความพึงพอใจ

รับเรื่อง