Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

เนื้อหา

การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ให้เรตสมาชิก

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เปิดงาน "มหกรรมนิทรรศการวิขาการนักเรียนเปิดบ้านบางโค" BK OPENHOUSE

ให้เรตสมาชิก

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เปิดบ้านวิชาการ Open House "สืบสานงานอาชีพ เสริมสร้างองค์ความรู้ คู่วิถีไทย" ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95

ให้เรตสมาชิก

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เปิดงาน Lump Open House ปีการศึกษา 2561 ภายมต้หัวข้อ "การศึกษา คือการพัฒนาคุณภาพชีวิต"

ให้เรตสมาชิก

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ให้เรตสมาชิก

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมเป็นเกียรติงานวิชาการ "ลาดปลาดุกวิชาการ โรงเรียนคุณภาพ มาตรฐานสากล"

ให้เรตสมาชิก

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ประธานเปิดเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนคลองเกลือ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2561

ให้เรตสมาชิก

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

วารสารครูประถมนนท์ 2

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ