Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ

กลุ่มภายใน

เอกสารหน่วยงาน

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Tepe Online

Obec Awards

จัดการผลการเรียน

เนื้อหา

รับการตรวจราชการ

ให้เรตสมาชิก

Comments ()

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดคลองตาคล้าย

ให้เรตสมาชิก

                  

Comments ()

ประชุาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการก่อกวนครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่น ๓

ให้เรตสมาชิก
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการก่อการครู.pdf)ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการก่อการครู.pdf นิเทศฯ841 Kb93

ด้วยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตรโครงการก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Facilitation) รวมทั้งขยายผลไปยังเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในพื้นที่การทำงานของตนเอง และ ๒) เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) โดยมุ่งหวังว่าหลักสูตรจะพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด ในการนี้ หากครู และบุคลากรทางการศึกษาท่านใดสนใจสามารถติดต่อกับผู้ประสานงานหลักสูตร คือ นางสาวจิตตมาศ จิระสถิตย์พร โทร. ๐๙ ๔๖๘๕ ๒๗๙๓ ได้

Comments ()

ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ

ให้เรตสมาชิก

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้กำหนดจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรม เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" (Strong Library in Innovative Society for Sustainable Development Goals) และประชุมใหญ่ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดทุกประเภทและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้พัฒนาความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ในการนี้ สพฐ.ได้เชิญชวนให้ผู้สนใจลงทะเบียน (เบิกจากต้นสังกัด) เข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๘ ๙๘๙๓ ๙๓๙๗ หรือ ID Line: lta2497  

Comments ()

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพป.นนทบุรี เขต 2

ให้เรตสมาชิก

      วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นางธรรมพร  แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายชูฌาณ พีรชัยเดโช รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมกล่าวต้อนรับ พร้อมพบปะข้าราชการครู ในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จำนวน 18 คน ณ ห้องประชุมนนทคุณพิพัฒน์ สพป.นนทบุรี เขต 2

     

             

             

Comments ()

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอบางใหญ่

ให้เรตสมาชิก

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นางธรรมพร  แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 พร้อมศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม  ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอบางใหญ่ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ 

             

       

Comments ()

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอไทรน้อย

ให้เรตสมาชิก

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางธรรมพร  แข็งกสิการ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  โดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา      อำเภอไทรน้อย จัดการแข่งขันกลุ่มสาระ/กิจกรรม (วิทยาศาสตร์ ,สังคมศาสตร์และวัฒนธรรม)              ณ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม, โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี

   

   

Comments ()

20 ข่าวล่าสุด

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบรับ-ส่งหนังสือ

ประเมินความพึงพอใจ

รับเรื่อง

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

youtube channel

วารสารครูประถมนนท์ 2

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ

สถิติการเข้าชม

15986410
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
868
1527
2395
15970986
60895
78940
15986410