การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (การสรรหาผู้มีคุณูปการ069.pdf)การสรรหาผู้มีคุณูปการ069.pdf อำนวยการ2892 Kb27

ด้วยงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลและนิติบุคคลที่ดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่สามารถนำเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติงานและเป็นที่ยอมรับของสังคมให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาของชาติ จึงขอประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ หากสนใจให้เสนอชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล  ตามแบบการเสนอชื่อดังแนบ และจัดส่งโดยตรงให้  สำนักงานเลขาธิาการคุรุสภา ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานคุรุสภาจังหวัดนนทบุรี โทร.02-1572368 มือถือ 063 952 4269 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ksp.nonthaburi1