Get Adobe Flash player

กลุ่มภายใน

เอกสารหน่วยงาน

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Tepe Online

Obec Awards

จัดการผลการเรียน

เนื้อหา

ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (เอกสารแนบ.pdf)เอกสารแนบ.pdf ประชาสัมพันธ์291 Kb43

   สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาจะให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2563 แก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำทั้งของรัฐและเอกชน  รายละเอียดดังนี้

1. ทุนการศึกษานี้เป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกพันใด ๆ และให้ต่อเนื่องกันไป จนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรี เว้นแต่นักเรียนผู้ได้รับทุนนั้น มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง หรือมีคะแนนเฉลี่ยรวมตลอดปีการศึกษาต่ำกว่า 2.70 หรือลาออกก่อนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรี กรณีใดกรณีหนึ่ง มูลนิธิฯ จะงดการให้ทุนทันที

2. ทุนการศึกษาที่จะให้ในปีการศึกษา 2563 มีจำนวน 5 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท พิจารณาคัดเลือกจากทุกจังหวัดที่ส่งไปยังมูลนิธิ จังหวัดละ 1 คน 

โดยมีสนใจขอรับทุนฯ สามารถยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา ตามแบบขอรับทุนการศึกษาที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ ได้ที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2583 4984

Share

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบรับ-ส่งหนังสือ

ประเมินความพึงพอใจ

รับเรื่อง

แนะนำ สพป.นบ.2