Get Adobe Flash player

กลุ่มภายใน

เอกสารหน่วยงาน

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Tepe Online

Obec Awards

จัดการผลการเรียน

เนื้อหา

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษโครงการศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ 1

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (สิ่งที่ส่งมาด้วย.pdf)สิ่งที่ส่งมาด้วย.pdf ประชาสัมพันธ์822 Kb28

   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับอนุมัติให้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤศจิกายน 2563 สอบสัมภาษณ์วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก และเปิดเรียนในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564  สอบถามรายละเอียดที่ โทร. 02-310-8347,02-310-8335 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

Share

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบรับ-ส่งหนังสือ

ประเมินความพึงพอใจ

รับเรื่อง

แนะนำ สพป.นบ.2