Get Adobe Flash player

กลุ่มภายใน

เอกสารหน่วยงาน

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Tepe Online

Obec Awards

จัดการผลการเรียน

เนื้อหา

ขอส่งข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนนทบุรี

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ขอส่งข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือน สิงหาคม 2563 มาเพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผู้บริโภคฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็ปไซด์ www.price.moc.go.th หรือติดต่อสอบถามข้อมูลที่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. 02-589 4971 

Share

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบรับ-ส่งหนังสือ

ประเมินความพึงพอใจ

รับเรื่อง

แนะนำ สพป.นบ.2