Get Adobe Flash player

กลุ่มภายใน

เอกสารหน่วยงาน

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Tepe Online

Obec Awards

จัดการผลการเรียน

เนื้อหา

ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเรื่อง รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (สิ่งที่่ส่งมาด้วย.pdf)สิ่งที่่ส่งมาด้วย.pdf ประชาสัมพันธ์1356 Kb13

  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยแบ่งเป็นผู้ทรางคุณวุฒิด้านต่าง ๆ จำนวน 9 คน ตามประเภทของวิชาชีพ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

Share

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบรับ-ส่งหนังสือ

ประเมินความพึงพอใจ

รับเรื่อง

แนะนำ สพป.นบ.2