ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (สิ่งที่่ส่งมาด้วย.pdf)สิ่งที่่ส่งมาด้วย.pdf ประชาสัมพันธ์1356 Kb21

  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยแบ่งเป็นผู้ทรางคุณวุฒิด้านต่าง ๆ จำนวน 9 คน ตามประเภทของวิชาชีพ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)