Get Adobe Flash player

กลุ่มภายใน

เอกสารหน่วยงาน

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Tepe Online

Obec Awards

จัดการผลการเรียน

เนื้อหา

โอนเงินอุดหนุนค่าจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน1/2563 (30%)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (โอนเงินอุดหนุน.pdf)โอนเงินอุดหนุน.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์12330 Kb122

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด

       ด้วย สพป.นนทบุรี เขต 2 ได้โอนเงินอุดหนุนค่าการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1/2563 (30%) เข้าบัญชีเงินอุดหนุนโรงเรียนแล้ว เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563

1.ฎีกา 794/2563 เงิน 1,564,614.-บาท (ค่าหนังสือเรียน)

2.ฎีกา 795/2563 เงิน 454,524.-บาท (ค่าอุปกรณ์การเรียน)

3.ฎีกา 796/2563 เงิน 916,020.-บาท (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)

4.ฎีก่ 797/2563 เงิน 649,174.-บาท (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

5.ฎีกา 798/2563 เงิน 2,592,906.-บาท (ค่าจัดการเรียนการสอน)

              รวมเป็นเงิน 6,177,238.-บาท

Share

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบรับ-ส่งหนังสือ

ประเมินความพึงพอใจ

รับเรื่อง

แนะนำ สพป.นบ.2