Get Adobe Flash player

กลุ่มภายใน

เอกสารหน่วยงาน

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Tepe Online

Obec Awards

จัดการผลการเรียน

เนื้อหา

ประกาศเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค) รุ่นที่ ๑

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (img-200916073752.pdf)img-200916073752.pdf ประชาสัมพันธ์2256 Kb56

ด้วย ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค ๑ แจ้งประกาศเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค) รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ โดยประกาศผลการสมัคร ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ และ สัมภาษณ์ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๑ โดยฝึกอบรมในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓  ณ ศูนย์ฝึกอบรมจิตอาสา ๙๐๔ ภาค ๑ รร.สส.ตชด.ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 โดยคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีดังนี้

  1. เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อชาติ ต่อสถาบัน และมีความสมัครใจ เป็นที่ยอมรับขององค์กร และมีความเสียสละ คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
  2. เป็นบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบพฤติกรรมจากหน่วยงานของรัฐ และทำการตรวจประวัติอาชญากรรมแล้วว่าไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
  3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว โรคติดต่อร้ายแรง หรือยู่ในระหว่างภาวะตั้งครรภ์ หรือโรคที่ส่งผลกับการฝึกอบรม และต้องเข้ารับการตรวจร่างกายก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
  4. เป็นบุคลากรดีเด่นของหน่วยงาน และมีความสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับหน่วยงานได้ในอนาคต หรือเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับกิจกรรมจิตอาสา
  5. กรณีเป็นบุคคลพลเรือน เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในทางที่ดี ไม่เป็นผู้มีอิทธิพลและยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ทุ่มเทเสียสละให้กับส่วนรวม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเป็นประจำ
  6. ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด ให้สามารถเข้ารับการคัดเลือก และสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้

ประชาชนที่มีคุณสมบัติ และมีความประสงค์ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค) รุ่นที่ ๑  ในห้วงเวลาดังกล่าว ส่งเอกสารการสมัครไปที่ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. เพื่อรวบรวมส่งให้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค ๑ ต่อไป(รายลเอียดดังเอกสารแนบ)

Share

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบรับ-ส่งหนังสือ

ประเมินความพึงพอใจ

รับเรื่อง

แนะนำ สพป.นบ.2