Get Adobe Flash player

กลุ่มภายใน

เอกสารหน่วยงาน

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Tepe Online

Obec Awards

จัดการผลการเรียน

เนื้อหา

ขอความร่วมมือในการจัด "โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2563" (ทุกวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (โครงการอ่านสารสันติภาพ038.pdf)โครงการอ่านสารสันติภาพ038.pdf อำนวยการ1735 Kb284

ด้วยมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการอ่านสารสันติภาพของประธานมูลนิธิฯ,พณฯ นายกรัฐมนตรีและเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ พร้อมทั้งสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน 1 นาที ภายหลังการเคารพธงชาติ เนื่องในวันสันติภาพสากล (21 กันยายน ของทุกปี) โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ ในการเข้า่ร่วมโครงการดังกล่าว ในการนี้ จึงขอเชิญชวนคณะผู้บริหารและครูอาจารย์โรงเรียนในสังกัดได้ร่วมจัดกิจกรรมและนำนักเรียนเข้าร่วมการอ่านสารฯ พร้อมทั้งสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที ในช่วงเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้าของวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 โดยขอความกรุณาท่านส่งแบบตอบรับกลับให้แก่มูลนิธิฯ ดังรายละเอียดเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

Share

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบรับ-ส่งหนังสือ

ประเมินความพึงพอใจ

รับเรื่อง

แนะนำ สพป.นบ.2