Get Adobe Flash player

กลุ่มภายใน

เอกสารหน่วยงาน

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Tepe Online

Obec Awards

จัดการผลการเรียน

เนื้อหา

ประชุาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการก่อกวนครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่น ๓

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการก่อการครู.pdf)ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการก่อการครู.pdf นิเทศฯ841 Kb101

ด้วยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตรโครงการก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Facilitation) รวมทั้งขยายผลไปยังเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในพื้นที่การทำงานของตนเอง และ ๒) เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) โดยมุ่งหวังว่าหลักสูตรจะพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด ในการนี้ หากครู และบุคลากรทางการศึกษาท่านใดสนใจสามารถติดต่อกับผู้ประสานงานหลักสูตร คือ นางสาวจิตตมาศ จิระสถิตย์พร โทร. ๐๙ ๔๖๘๕ ๒๗๙๓ ได้

Share

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบรับ-ส่งหนังสือ

ประเมินความพึงพอใจ

รับเรื่อง

แนะนำ สพป.นบ.2