เนื้อหา

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (แบบขอใช้สถานที่.pdf)แบบขอใช้สถานที่.pdf อำนวยการ2579 Kb984

          พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ ได้จัดส่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดถือปฏิบัติตามนัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว ดังแนบ