เนื้อหา

ศูนย์อบรมครูประชาสัมพันธ์การเปิดอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ภาคเรียนที่ 2562

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

   ศูนย์อบรมคูปองครู หน่วยพัฒนา หจก.เพื่อครูประชาสัมพันธ์การเปิดอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ภาคเรียนที่ 2562 จำนวน 73 หลักสูตรที่ได้รับการรับรอง ทั้งแบบพบปะ และแบบออนไลน์ ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ ตั้งแต่ปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนปลาย มีวิทยากรเป็นครูเชี่ยวชาญ 58 ท่้าน และวิทยากรอื่น ๆ รวม 150 ท่าน มีกิจกรรมหลังการอบรมและการทำงานร่วมกับครูอย่างต่อเนื่องแบบออนไลน์เชื่อมโยงวิทยาฐานะตามข้อกำหนดของหลักสูตร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและจองหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์ www.phuakru.com  โทร. 086-8686810