Get Adobe Flash player

กลุ่มภายใน

เอกสารหน่วยงาน

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Tepe Online

Obec Awards

จัดการผลการเรียน

เนื้อหา

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอไทรน้อย

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางธรรมพร  แข็งกสิการ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  โดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา      อำเภอไทรน้อย จัดการแข่งขันกลุ่มสาระ/กิจกรรม (วิทยาศาสตร์ ,สังคมศาสตร์และวัฒนธรรม)              ณ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม, โรงเรียนวัดไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี

   

   

Share

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบรับ-ส่งหนังสือ

ประเมินความพึงพอใจ

รับเรื่อง

แนะนำ สพป.นบ.2