Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

ประเมินความพึงพอใจ

เข้าสู่ระบบ

เอกสารหน่วยงาน

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Tepe Online

Obec Awards

จัดการผลการเรียน

ด่วน...ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนเข้ารับการคัดกรองเบื้องต้นเพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนในสังกัดเพื่อเข้ารับการคัดกรองเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา หากโรงเรียนมีความประสงค์เข้ารับการคัดกรองเบื้องต้นเพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ขอให้กรอกข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ประกอบด้วย ศรร.01 และ ศรร.02 ทั้งนี้ได้แนบเอกสารดังกล่าวมาพร้อมนี้ และขอให้ท่านนำส่งเอกสารการประเมินตนเองดังกล่าว มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. ทั้งนี้เพื่อนำส่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงในเบื้องต้น เพื่อความสะดวก รวดเร็วและถือประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ หรือประสานงานผู้รับผิดชอบโดยตรง ได้ที่หมายเลขโทร.0810991400 นภสกร  ผ่องอำไพ (ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต ๒) 

Share

5 ภาพข่าวกิจกรรมล่าสุด

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

youtube channel

วารสารครูประถมนนท์ 2

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ

สถิติการเข้าชม|ม.ค.62

15260234
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
126
1879
5141
15227177
33057
73117
15260234