Get Adobe Flash player

กลุ่มภายใน

เอกสารหน่วยงาน

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Tepe Online

Obec Awards

จัดการผลการเรียน

เนื้อหา

วันที่ 30-31สิงหาคม 2562

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

   นางธรรมพร  แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ณ วัดสวนแก้ว ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2562

                                                                

                     

Share

ระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบรับ-ส่งหนังสือ

ประเมินความพึงพอใจ

รับเรื่อง

แนะนำ สพป.นบ.2