เนื้อหา

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ประชุมลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นางธรรมพร  แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมนฤมล ลี้กุลเจริญ