ขอให้แจ้งรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ เกษียณอายุ ประจำปี 2562

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด กำหนดจัดงานให้แก่สมาชิกฯ ที่ออกจากราชการหรืองานประจำโดยเหตุอันคาร ประจำปี 2562 เพื่อมอบเงินสวัสดิการแก่สมาชิกตามระเบียบการเป็นสมาชิกตั้งแต่ระยะเวลา 5 ปี ส่วนสมาชิกที่ไม่ถึงเกณฑ์จะได้รับมอบเป็นของขวัญ จึงขอความร่วมมือท่านผู้บริหารหน่วยงาน/ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด แจ้งรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เกษียณอายุราชการในปี 2562 ทางโทร.02-5254270-2 ต่อ 128,333 และช่องทาง โทรสาร 02-9698200  เพิ้อจะได้ดำเนินการมอบสวัสดิการและของขวัญแก่สมาชิกดังกล่าวข้างต้นต่อไป