ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เปิดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียน“ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน”

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

              วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางธรรมพร  แข็งกสิการ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียน“ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน”   โดยมีนายทวีศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน และนางกิตติยา ดอกคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ และคณะครูร่วมเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียน  พร้อมนี้ นางสุภาวดี  จิรภาสพงศา      ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย  และผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายอำเภอไทรน้อย คณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี