ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

   วันที่ 3 สิงหาคม 2562 นางธรรมพร  แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยมีครูเข้ารับการอบรม จำนวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 111 คน ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมนนทคุณพิพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2