ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การสอนเด็กออทิสติก"

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (doc04377020190802152404.pdf)doc04377020190802152404.pdf นิเทศฯ744 Kb109
Download this file (doc04377120190802152445.pdf)doc04377120190802152445.pdf นิเทศฯ309 Kb55

ด้วยชมรมครูเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสอนเด็กออทิสติก เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศได้มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะผู้เรียน การวางแผนการสอนเทคนิคการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนออทิสติก โดยเเบ่งการจัดอบรม เป็น 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ความรู้ขั้นพื้นฐาน อบรมเป็นเวลา 2 วัน ค่าลงทะเบียนวันละ 1,000 บาท และระดับที่ 2 ความรู้ระดับกลาง อบรมเป็นเวลา 3 วัน ค่าลงทะเบียนคนละ 1,800 บาท และดำเนินการจัดอบรมออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้

  รุ่นที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับที่ 1 ความรู้ขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 และระดับที่ 2 ความรู้ระดับกลาง ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2562  และวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี

  รุ่นที่ 2 ภาคใต้ ระดับที่ 1 ความรู้ขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2562 และระดับที่ 2 ความรู้ระดับกลาง ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2562 และวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล จังหวัดภูเก็ต

  รุ่นที่ 3 ภาคเหนือ ระดับที่ 1  ความรู้ขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2562 และระดับที่ 2 ความรู้ระหว่างกลาง ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร

  ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  พิจารณาเห็นว่าหลักสูตรดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนนักเรียนออทิสติก จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากรในโรงเรียนของท่านได้รับทราบ ตามรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย