ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน Instructional Computer Type 1 (IC1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (ประกาศ เรื่องปรพกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์.pdf)ประกาศ เรื่องปรพกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์513 Kb43

 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน Instructional Computer Type 1 (IC1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)