เนื้อหา

ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:PLC) ประจำปี 2562

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (เอกสารแนบ.pdf)เอกสารแนบ.pdf ประชาสัมพันธ์3784 Kb79

    สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาพได้ออกประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2562  จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สถานศึกษา องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการจัดการศึกษา ส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ประจำปี 2562 และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th  ติดต่อสอบถาม กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เลขที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2282 3157 และ 0 2280 6366 และช่องทาง E-mail : pacharanon_d@ksp.or.th (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)