ประชาสัมพันธ์การประกวโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย ร่วมกับ กลุ่มทรู จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ หรือ "นักวิทย์น้อย ทรูแล็บ"  หัวข้อ "โครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม" โรงเรียนที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลเหรียญทอง และชุดสื่อทรูปลูกปัญญา  โดยเปิดรับสมัครต้ังแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๒๖  สามาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.trueplookpanya.com/new/csa/project/๑๐  (รายละเอียดดังแนบ)  จึงประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดทราบโดยทั่วกัน