ข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดลาดปลาดุก

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ตามนโยบายการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล การนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดลาดปลาดุก โดยนายสมบูรณ์ บัวจำรัส ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ