ข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเพรางาย

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

   วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ตามนโยบายการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก        เขียนไม่ได้ ติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล การนิเทศติดตาม การจัดการเรียน  การสอนของโรงเรียนวัดเพรางาย โดยนางอารมณ์ ระเบียบดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียน        ร่วมให้การต้อนรับ