Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

ประเมินความพึงพอใจ

เข้าสู่ระบบ

เอกสารหน่วยงาน

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Tepe Online

Obec Awards

จัดการผลการเรียน

โอนเงินครูธุรการและครูผู้ทรงคุณค่า ประจำเดือนมิถุนายน 2562

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (ค่าตอบแทนครูธุรการ_มิ.ย.62.pdf)ค่าตอบแทนครูธุรการ_มิ.ย.62.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์415 Kb47
Download this file (ค่าตอบแทนครูผู้ทรง_มิ.ย.62.pdf)ค่าตอบแทนครูผู้ทรง_มิ.ย.62.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์509 Kb26

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โอนเงินครูธุรการและครูผู้ทรงคุณค่า ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เข้าบัญชีข้าราชการแล้ว เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดตามแนบ

     กลุ่มบริหารงานการเงิน สพป.นนทบุรี เขต 2

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

youtube channel

วารสารครูประถมนนท์ 2

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ