ข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดศาลากุล

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

    วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ตามนโยบายการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล การนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดศาลากุล โดย นายชัยฤกษ์ วุฒิธาดา    ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ