ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.สุวิทย์ มูลคำ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ (Cluster 2)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

           วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายชูฌาณ  พีรชัยเดโช รองผู้อำนวยการสำนักงาน  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  ผู้อำนวยการกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.สุวิทย์ มูลคำ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ (Cluster 2)  ณ  ห้องประชุมนฤมลลี้กุลเจริญ สพป.นนทบุรี เขต 2