เนื้อหา

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบางรักใหญ่ (สายอักษรศรี)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

                วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ตามนโยบายการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล การนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดบางรักใหญ่ (สายอักษรศรี)โดยนายสิทธิชัย โลศิริ  ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู   และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ