เนื้อหา

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

                วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ตามนโยบายการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล การนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ โดยนายศุภชัย ภุมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียน    ร่วมให้การต้อนรับ