ขอเชิญร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต้นแบบ จังหวัดนนทบุรี ปี 2562

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ตามที่ สพป.นนทบุรี เขต 2 ได้แจ้งทั้งทางประชาสัมพันธ์และเป็นหนังสือ ทาง Smart Obec ให้โรงเรียนส่งรายชื่อครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นั้น  ขอเรียนให้ทราบว่าเป็นเรื่องเดียวกัน ถ้าส่งรายชื่อมาแล้วก็ไม่ต้องส่งอีก ทาง สพป.นนทบุรี จะประสานกันเอง   ต้องขออภ้ยมา ณ ที่นี้ด้วยนะค่ะ