Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

โอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร_มิ.ย.62.pdf)ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร_มิ.ย.62.pdf กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์199 Kb87

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ได้โอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรเข้าบัญชีรายบุคคลแล้ว เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562ตามเอกสารแนบ

       กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.นนทบุรี เขต 2

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

วารสารครูประถมนนท์ 2

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ