กำหนดการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2562

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (ขอลูกเสือยั่งยืน.jpg)ขอลูกเสือยั่งยืน.jpg จัดการศึกษา179 Kb341

ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเได้กำหนดการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน   เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไว้สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี (15 ปี) ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทำงานด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดความเสียหาย ก่อให้เกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกำหนด  

        เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการลูกเสือ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเอกสารแนบ เสนอขอรับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม  2562 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

สอบถามเพิ่มเติม  ชไมพร  080-3243424