ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบและติดตามผลการประเมินส่วนราชการตามมาตการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

   วันที่ 2 เมษายน 2562 นางธรรมพร  แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบและติดตามผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนนทคุณพิพัฒน์ สพป.นนทบุรี เขต 2