ข่าวกิจกรรม

การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

  วันที่ 18 มีนาคม 2562 นางสุภาวดี  จิรภาสพงศา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ร่วมฟังการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2  ณ ห้องประชุมนนทคุณพิพัฒน์ สพป.นนทบุรี เขต 2