ข่าวกิจกรรม

รับชม VDO Conference ชี้แจงตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 (KRS)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

  วันที่ 15 มีนาคม 2562 นางสุภาวดี จิรภาสพงศา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด KRS ร่วมรับชม VDO Conference ชี้แจงตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบัติราชการ ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (KRS) ณ ห้องประชุมนฤมล ลี้กุลเจริญ สพป.นนทบุรี เขต 2