Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส "ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง"

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ด่วนนนนน...ด้วยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)ได้เปิดโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562 เพื่อพัฒนากำลังคนสายอาชีพและสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนต่อสายอาชีพชั้นสูง ดังนี้

- ทุน 5 ปี (ปวช.) ต่อเนื่องจนจบ ปวส. สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า

โดยให้โรงเรียนคัดกรองนักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีศักยภาพตามเกณฑ์ ผู้ขอรับทุนสามารถยื่้นใบสมัครขอรับทุนได้ที่...สถาบันการศึกษาสายอาชีพที่ร่วมโครงการ  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ฺที่ 18 มี.ค. 62 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่  www.EEF.or.th

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

วารสารครูประถมนนท์ 2

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ