ข่าวกิจกรรม

วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

   วันที่ 2 มีนาคม 2562 นางธรรมพร  แข็งกสิการ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มอบหมายให้บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ร่วมงานวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี