เนื้อหา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 รับฟังการบรรยาย เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ ๒/๖๑ รุ่น "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์"

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี