แจ้งการรับหนังสือรับรองภาษี ประจำปี 2561

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

เรียน โรงเรียนในสังกัด สพป.นนทบุรี เขต 2 

       ใบรับรองภาษี ประจำปี 2561 ของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ระบบเงินเดือน สพป.นนทบุรี เขต 2 

       กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์