รับสมัคร นร.ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 ปี 2562

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ด่วนที่สุด....แจ้งโรงเรียน (ขยายโอกาสฯ  16  โรง)  ให้คัดเลือก นร. ชั้น ม.3 จำนวน  1  คน  ที่มีผลการเรียน 3.00 ขึ้นไป ที่มุ่งมั่นจะเรียนต่อชั้น ม.4 หรือสายอาชีพ เป็นสถานศึกษาภาครัฐเท่านั้น สนใจเข้าดูรายละเอียดได้ในระบบ E-Office พร้อมทั้งรวบรวมใบสมัคร และเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ส่งมาที่ สพป.นนท์ 2  (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 / ติดต่อ...คุณเครือวัลย์ 086-8463567) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่  11 ก.พ. 62  เวลา  16.30 น. เท่านั้น หากพ้นกำหนดวัน เวลา  ถือว่า "สละสิทธิ์" ไม่ประสงค์จะสมัครขอรับพระราชทานทุนฯ  ดังกล่าว