ส่งแบบฟอร์มขอรายชื่อกรรมการประเมินการอ่าน และNT

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

การอ่าน ป.1 ให้มารับข้อสอบที่กลุ่มนิเทศฯ ตั้งแต่เวลา09.00 น. และจัดสอบพร้อมกันในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562