ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ. 2562

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeDownloads
Download this file (1.pdf)1.pdf ประชาสัมพันธ์1281 Kb98
Download this file (2.docx)2.docx ประชาสัมพันธ์32 Kb84
Download this file (3.docx)3.docx ประชาสัมพันธ์92 Kb73

    กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดโครงการเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพแหล่งเรียนรู้และสื่อการอ่านเพื่อการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย สามารถให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ของประเทศ และก่อให้เกิดเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่านที่เป็นรูปแบบความสำเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านในภูมิภาพและชุมชนเมือง   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โทร. 02 247 0013 ต่อ 1327 หรือ http://www.culture.go.th หัวข้อ ข่าวประกาศ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)