Get Adobe Flash player
English Italian Portuguese Russian Spanish

ประเมินความพึงพอใจ

เข้าสู่ระบบ

เอกสารหน่วยงาน

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Tepe Online

Obec Awards

จัดการผลการเรียน

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับประกันสังคมประจำปี 2562

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าประชาสัมพันธ์เปิดรับผู้ประกันตนรายใหม่ รับไม่จำกัดจำนวนผู้ประกันตน ผู้ที่สนใจสามารถขึ้นทะเบียนเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562 เท่านั้น ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานประกันสุขภาพ โทร.0 2528 4567 ต่อ 1681 โทรสาร. 0 2525-1424

Share

20 ข่าวล่าสุด

ผู้อำนวยการ

แนะนำ สพป.นบ.2

Facebook

วารสารครูประถมนนท์ 2

โรงเรียนสุจริต

อ่านเถิดเด็กไทย

เว็บไซต์หน่วยงาน

สารสนเทศการประเมินผล

link สารสนเทศ