ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

เรียนคุณครูผู้ดูแลระบบการสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 5-15 มกราคม 2562 ทางสทศ.ได้เปิดระบบให้ทางโรงเรียนเข้าไปแก้ไข เพิ่ม-ลดข้อมูลนักเรียน เป็นกรณีพิเศษ